Jak czytelnie cytować w Ms Outlook'u i Outlook Express'ie ?

Oba programy zapewniają wyjątkowo czytelne cytowanie pod warunkiem używania formatu Html. Kluczowe jest w ich przypadku użycie klawisza cofającego po rozsunięciu cytowanego tekstu klawiszem Enter.

O ile Outlook Express domyślnie ustawiony jest bardzo dobrze, o tyle „zwykły” Outlook wymaga drobnej poprawki. W jego przypadku konieczne jest przestawienie sposobu cytowania wybierając z menu Narzędzia, Opcje, zakładkę Preferencje, fragment Poczta e-mail, przycisk Opcje e-mail, a tam we fragmencie Odpowiadanie i przesyłanie dalej w jedej lub obu Przy odpowiadaniu na wiadomość i/lub Przy przesyłaniu wiadomości dalej należy ustawić Oznacz każdą linię oryginalnej wiadomości. Bez tego przycisk cofania uchylałby cytowanie całego fragmentu.


Przykład fragmentu dyskusji używającego opisanego powyżej cytowania

A teraz pewien artykuł z użyciem Pierwszego Polskiego Filtra Niusów

I dwa inne


Wszelkie prawa zastrzeżone © Piotr Trzcionkowski 2000-2005